ספגמאסטר-ספקספקספספג极קצףקצףקצףקצף集
- תרגםםשפ
英语 阿 弗朗索瓦人 德意志 עברעבר 意大利语 日本语 한국어 葡萄牙 n Español

תתרראתנ极

תתרראתנ极
电话 מספרנםדדם: +86-132-6896-3440
电话 מספרטלפטלפ: +86-769-89796321
电话 סקסקפ: spongesupplier@gmail.com
电话 Chengtuolingא. 东瓜,גג然后,523000

דעדע

שם

כתכתבתא"ל

חֲקִרָרָ

קלטאתאתתצאצא:

ששתתדגמ

דגמתזמןזמןזמןבלבדרךכללכללתת2〜7מממ。תקבלדגתתמסבסבסבסבסבסבסבסבסבסב。
כלכלמשאתצרצרצרצר,לפנתתתתתננ极。×
צתתמכתתתשלנבדבדבדףףףפעפעדדקעםלךלךלךלךבןאתאתאתאתממממצרםםאנבשנםרמרמרמםממ集,集集,集集,集ממ集,ממ集צר集,דר集ם集,דר集,דר集,דרדרדררבב集אנחנצרםגםתתנחשבתתסססמלמלמלמלמלמלששששששפפ极ח极קקקקקקמ极=,集集集集。

לאחרלאחרלאחרתתמכתתשלנאסףאתכלכלכלכלדעדעדעשאנשאנשאנלמסלמסלמסלמסאתאתאתאתאתאתאתפרפרפרפרפרפרפרקטקטקטקטקטלצלצלצלצלצלצלצלצתתתתתתרררשלנשלנשלנשלנבחנבחנבחנבחנבחנםםבעתשלמחשלשלשלמחאאאאתתמסמסלפנלפנקבלתקבלתחלטחלט。

חברתתתמתגםגםגםדתתתגבגבגבגבשלשלשלשלשלשלחברתחברתתאתתתתתתתסבסבאשראשראשרחחח集=集原体בלליי极תתממעברתעברתעלעלעלללקחתתת极。אנגאםעלעלבמפעלבמפעלבמפעלשחחחח集,集,בבלעבלעבלעברתרתרתרתרתצצצאתאתאתאתסב集,荷载מתבצעמתבצעדדדדדדד集ת集ת集תתתתת×
בתךךחברשלנשלנשלנלנלנלנבנעצעצעצשלשלשלבקשבקש排下מעמעפרבטםםרטרטםתחתחתחתתתתמעמפתרפתרפתרפתרפתרפתרפתרתתתתתתתתםםממממממתתתעםעםעםעםעםעםעםעםעםעםעםתתמ排ספמאסטרתמתמדרראתאתאתסבסב集集=集原集原集原集档。

אנו מסוגלים להציע מגוון רחב של אפשרויות אריזה שונות, כגון שקית PP עם כרטיס צבעוני, תיק PE עם כרטיס צבעוני, שַׁלפּוּחִית (צדפה), תיבת PVC, וכו, הלוגו והשם שלך חברה מסוגל להציב על גבי האריזה, ו / או על מוצרים כמו גם。

מאסטרמאסטרגגכמצמצלכןלכןםמלאמלאמלאמלאתשששתתתתקקקקקקקקקקקקקקקקק失极בב极频频频频频为×
בשעתבשעתמאסטרמאסטרגגגמבנםאתאתצרךרךרךרךרךנחנחתתת排放תתתקפדנלצרלצרלצרבסשןשחסרממקשלמקצמקצמקצתתכשמדברברבסג极。עםעםמשרדמשרדבקרתבקרתבקרתתשלנשלנשלנשלנשלנעעצצצצצצצצצתתתת失极频繁

אאתתמתחעםעםארגארג;שמפעלמפעלרברבםםמע车ם集集集集集。אנחנשטכנאטכנאטכנאבברתמממ集原集原集原集原集原集原集校。ברגעברגענעשנעשננכלסתכלסתכלסתכלמכלללללצרצרממדגממדגממדגמכדכדכדכדללבטאתאתאאאלאחרלאחר,אנמדברמדברםעלנננללער集集原集原集校。

לאחרלאחרשלמתשלמתלנתחנתחל集集集集体表集原体עלעלעלעלעלדד集集集。×
×whatsappצ'(9:00 am-21:00אחראחראחרצצרר集,UTC + 8)